reakcja fermentacji alkoholowej

Serwis wyszukanych fraz

Fabulous!

Temat: Bem '07
Droga karolino!! Taka reakcja oczywiście moze zajść ale nie nazywa to się fermentacją octową ale wręcz przeciwnie jest to utlenianie alkoholu do kwasu karboksylwego za pomocą miedzi (Cu) i dodam jeszcze ze jest to reakcja skrócona ponieważ przy utlenieniu taiego alkoholu najpierw powstaje aldehyd a dopiero potem kwas i tylko wtedy kiedy miedzi jest dostatecznie dużo!! Mam nadzieję że rozwiałem już twoje...
Źródło: odhwilki.fora.pl/a/a,119.htmlTemat: cukry
Z pierwszym chyba nie powinno być problemu. Przypomnij sobie pojęcie: fermentacja alkoholowa. Problem pewnie jest z drugim. Zacznij od namalowania sobie tej cząsteczki. Zobacz, że tak naprawdę zawiera ona 6 atomów węgla. Etanol zawierał 2 atomy węgla. Mamy tu jakby połączone ze sobą trzy cząsteczki etanolu (i odpowiednio zmodyfikowane grupy funkcyjne). Zastanów się czy znasz jakieś reakcje, które pozwolą Ci na syntezę takiej cząsteczki (zwłaszcza cenne będą reakcje, które prowadzą do powstania nowych wiązań węgiel-węgiel).
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=6395


Temat: Kilka pytań teoretycznych
Witam na forum.Proszę o pomoc w odpowiedzi na pytania : 1.Napisanie równowagi reakcji fermentacji alkoholowej glukozy i równania reakcji fotosyntezy 2.Jaki rodzaj wiązania występuje w cząsteczce maltozy,celulozy,sacharozy? 3.Czym różni się amyloza...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=23108


Temat: Pojęcia i definicję
Mam przyporządkować pojęcia do definicji Pojęcia: 1.estryfikacja 2.hydroliza 3.estry 4.fermentacja alkoholowa 5.alkohole 6.fermentacja octowa 7.mydła 8.kwasy karboksylowe Definicje: A. Rozkład związku chemicznego na skutek reakcji z wodą. B.Sole sodowe i potasowe wyższych kwasów karboksylowych C.Reakcja biochemiczna polegająca na przemianie monosacharydów pod wpływem enzymu zymazy występującego w drożdżach. D. związki chemiczne węgla i wodoru mające wiązanie podwójne w cząsteczce E. reakcja chemiczna zachodząca między kwasem a alkoholem, której produktami są ester i woda F. reakcja polegająca na utlenieniu alkoholu etylowego do kwasu octowego przy udziale tlenu z powietrza i bakterii G.związki chemiczne powstające w reakcji kwasów z alkoholami w obecności st. kwasu siarkowego (VI) H. pochodne węglowodorów, w których czast. atom lub atomy wodoru zostały zastąpione jedną lub kilkoma grupami hydroksylowymi. I. Związki chemiczne zawierające...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=19796


Temat: chemia organiczna
Ad.1 Pierwsze 2 reakcje na schemacie to reakcje addycji czasteczki wodoru do tych zwiazkow. Reakcja trzecia to chlorowanie etanu w obecnosci swiatla, a w reakcji 4 nalezy podzialac jakas zasada, np. KOH. Spokojnie powinno ci to wystarczyc do rozwiazania zadania. Ad.2 Reakcja analogiczna do tej przedstawionej na koncu 1. zadania. Otrzymuje sie za jej pomoca alkohol. Ad.3 Fermentacja alkoholowa. Otrzymujesz etanol i...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=2787


Temat: AlkoholeWi
Witam Potrzebuję 2zadań, więc jeśli ktoś mógłby, to z góry dzięki (: 1) Napisz reakcje i nazwij produkty org. (lub zaznacz, że nie reagują) a) metanol+sód b) etanol+KOH c) metanol+HCl d) etan+H20 e) etanol+potas f) metanol+HBr g) fermentacja alkoholowa h) etanol+NaOH 2)Nazwij reakcje a) glikol etylenowy+Na b) fenol+Na c) dysocjacja fenolu d) spalanie całk+glikoliza e) fenol+KOH f) dysocjacja etanolu Jeszcze raz wielkie...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=22749


Temat: zadania z fermentacja alkoholowa
wiedzac ze etanol otrzymuje sie na drodze fermentacji alkoholowej.Proces wspomagany jest uzyciem drozdzy.Reakcja przebiega zgodnie z równaniem: C6H12O6------ 2C2H5OH + 2CO2.Rozwiaz zadana , przyjmujac 90% wydajnosci reakcji: 1)Jaka role w przedstawionym procesie pełnia drożdze? 2)Zaprojektuj doswiadczenie, ktore pozwoli zindentyfikowac wydzielajacy sie podczas opisanego procesu gaz.Zapisz odpowiedznie rownanie reakcji chemicznej, przewidywane spostrzezenia swiadczace o trafnosci wyboru. 3)Oblicz ile gramów alkoholu mozna otrzymac poddajac reakcji 27 g glukozy? 4)Przedstawiony proces rfermentacji moze przebiegac dalej a) zapisz odpowiednie równanie reakcji, opisujac proces fermentacji b) nazwij produkty tej reakcji chemicznej Prosze o pomoc i dziekuje serdecznie
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=5433


Temat: etanol.
Bardzo Was proszę o pomoc z kilkoma zadaniami. Oto i one: Zadanie 1 Napisz równanie reakcji etanolu z potasem i nazwy produktów tej reakcji chemicznej. Zadanie 2 Podczas produkcji wina z czerwonych winogron zachodzi reakcja fermentacji cukru gronowego, czyli glukozy znajdującej się w owocach. Dodane drożdże dzięki enzymom przyspieszają reakcję powstawania wina gronowego. W procesie otrzymywane są dwa produkty: jeden to alkohol o 6 atomach wodoru w cząsteczce, drugi to tlenek węgla(IV) powodujący mętnienie wody wapiennej. a) Napisz równianie reakcji fermentacji glukozy. b) Oblicz, ile decymetrów sześciennych alkoholu etylowego o gęstości 0,79 g/cm3 można otrzymać z 1,8 kg cukru gronowego. Zadanie 3 Jodyna to 3-procentowy roztwór jodu w alkoholu etylowym. Odmierzono 250 cm3 alkoholu etylowego o gęstości 0,79 g/cm3 i odważono 6,2 g jodu. Wykonaj obliczenia i sprawdź, czy uzyskano 3-procentowy roztwór jodyny. Zadanie 4 Pewien gatunek wina zawiera 11,5% alkoholu etylowego. Oblicz, ile gramów etanolu znajduje się w 600 g wina.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=9513


Temat: fermentacja alkoholowa sacharozy
Witajcie, czy ktoś mógłby mi napisać z jakiej proporcji mam skorzystać? Fermentacji alkoholowej poddano roztwór sacharozy o stężeniu Cp=10%. W wyniku reakcji (zakładamy 100% wydajność) o jakim stężeniu Cp powstanie roztwór...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=8338


Temat: Zawartość glukozy w procesie fermentacji alkoholowej.
W wyniku fermentacji alkoholowej roztworu glukozy powstało 110 g dwutlenku węgla. Ile gramów glukozy zużyto podczas tego procesu, jeśli reakcja przebiegała z 50-procentową wydajnością?
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=2068


Temat: Dieta niskowęglowodanowa.Dieta najważniejsza reszt
i wody) ale z FERMENTACJI! Otóż komórki złośliwych nowowtorów fermentują glukozę, z której w wyniku fermentacji powstaje kwas mlekowy. Sam fakt fermentacji glukozy jest znany już medycynie, ponieważ w przypadku niedoboru tlenu, komórki mają możliwość włączenia "trybu awaryjnego" czyli rozpoczęcia fermentacji alkoholowej w celu pozyskania energii. Tak dzieje się często np. w czasie intensywnych treningów. Odkryciem naukowców z Darmstadt jest wskazanie, iż w przypadku złośliwych nowotworów, fermentacja nie jest "trybem awaryjnym" ze względu na niedobór tlenu. Okazuje się bowiem, że nawet w obecności tlenu komórki złośliwych nowotworów fermentują, a nie spalają glukozę! Dla...
Źródło: nowotwor.eu/viewtopic.php?t=99


Temat: Żywność a pH komórek.Znane diety antynowotworowe.
http://www.primanatura.pl...id=19&Itemid=37 Naukowcy z R-Biopharm AG z Niemiec pod wodzą 42-letniego dr. Johannesa Coy'a odkryli niedawno, że nowotwory złośliwe, dające przerzuty, nie pozyskują energii z reakcji spalania, tak jak zdrowe komórki (które spalają weglowodany do dwutlenku węgla i wody) ale z FERMENTACJI! Otóż komórki złośliwych nowowtorów fermentują glukozę, z której w wyniku fermentacji powstaje kwas mlekowy. Sam fakt fermentacji glukozy jest znany już medycynie, ponieważ w przypadku niedoboru tlenu, komórki mają możliwość włączenia "trybu awaryjnego" czyli rozpoczęcia fermentacji alkoholowej w celu pozyskania energii. Tak dzieje się często np. w czasie intensywnych treningów. Odkryciem naukowców z Darmstadt jest wskazanie, iż w przypadku złośliwych nowotworów, fermentacja nie jest "trybem awaryjnym" ze względu na niedobór tlenu. Okazuje się bowiem, że nawet w obecności tlenu komórki złośliwych nowotworów fermentują,...
Źródło: nowotwor.eu/viewtopic.php?t=815


Temat: Glikoliza w skrócie
Glikolizę możemy scharakteryzować krótko jako beztlenowy proces przemiany, głównie glukozy, zachodzący w komórkach zwierząt i dostarczający energii w postaci ATP. Uproszczona reakcja glikolizy wygląda następująco: C6H12O6 + 2Pi + 2ADP = ... heksozy, glikogenu, skrobi) kosztem ATP i jej rozkład z wytworzeniem aldehydu 3-fosfoglicerynowego PGAld ? w drugim etapie zachodzą reakcje oksydo - redukcyjne z udziałem dinukleotydu nikotynamidoadeninowego NAD+ dostarczające energii, która jest ... redukcji przy udziale NADH do kwasu mlekowego, NADH zostaje utleniony do NAD+ może ponownie brać udział w przemianie następnej cząsteczki heksozy w drugim etapie glikolizy. Jest to fermentacja mlekowa. Przebieg pierwszego i drugiego etapu glikolizy jest identyczny jak w fermentacji alkoholowej. Powstały kwas pirogronowy może ulegać różnym przemianom. w warunkach beztlenowych i obecności enzymów, np. zawartych w drożdżach, jest przemieniany w alkohol...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=1966


Temat: Pochodne węglowodorów
Alkohole-pochodne węglowodor,zawierające w cząst.grupę hydroksylową-OH Fermentacja alkoholowa-reakcja biochemiczna,polegająca na powstawaniu etanolu z cukrów prostych(od.obojętny) Kontrakcja-zmniejszenie objętości roztworu po dczas mieszania się dwóch cieczy Enzym(biokatalizator)-katalizat.reakcji biochemicznej Alkohol wielowodorotlenowe-związki organiczne zawierające więcej niż jedną grupę hydroksylową(wodorotlen)-OH w cząst. Glicerol(gliceryna,propanotriol)C3H5(OH)3-alkohol trihydroksylowy Kwasy organiczne-karboksylowe-pochodne węglowod.zawier. w cząst.grupę karboks.(odcz.kwaśny) Fermentacja octowa-proces utleniania etanolu do kw.octowego w obecności bakterii z powietrza Wyższe kwasy karboksylowe-kwasy karboks,których cząst.mają długie łańcuchy węglowe Estryfikacja-reakcja zachodzaca między kwasem a alkoholem,której produktami sa estry i woda,Ester-zw.chem,produktreakcji estryfikacji,którego cząst.zawierają grupę estrową Hydroliza-rozkład zw.chem.na skutek reakcji z H2O Aminy-są to pochodne weglowod,których atom wodoru został zastąpiony grupą...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=1792


Temat: metabolizm i jego kierunki
Metabolizm to w uproszczeniu całokształt reakcji biochemicznych zachodzących w żywych komurkach organiżmu. Związane one są z przepływem: -materi -energi -impulsów bioelektrycznych(informacij) ZApewniają organizmowi *wzrost *ruch *rozmażąnie *wrażliwośc roślin *odbiur bodzców u zwieżąt oraz ich pobudlwośc nerwow ______________WYRUżNIAMY 2 TYPY__________________ 1. ANBOLIZM - TO SYNTEZA ZłOżONYCH ZWIąZKóW ORGANICZNYCH z związków prostych. Reakcja ta potrzebuje energi dlatego w P-preduktach jest więcej e-energi(energie ozaczamy małą literą) niz w S-substratach dlatego bilans wygląda mniej więcej tak : S+S+e=P Pe Se - P/Se - ilośc energi DO reakcji anabolicznych zaliczamy *BIOSYNTEZE BIAłEK *TłUSZCZóW *WęGLOWODANóW Nośnikiem e jest ATP-(adenozynotrójfosforan) powstałe z ADP-(adenozynodwufosforan) (o tym pużniej) REAKCJą ANABOLICNą JEST NP: FOTOSYNTEZA: (6)CO2 + (6)H2O + e-słonecznai chloroplast = C6H12O6 + (6)O2 Można tu jeszcze wspomniec o CHEMOSYNTEZIE która ma podobny sęs ... reszta k. fosforowego ~ - wiżanie wysoko energetyczne katabolizm mozna podzielic na : A)TLENOWY C6H12 + O6 = (6)CO2 + (6)H2O + e wysokoenergetyczny (2877kj) B) BEZTLENOWY - NO CHłOPAKI FERMENTACJA ALKOHOLOWA XD C6H12O6 = (2)CO2 + (2)C2H5OH + e niskoenergetyczny (93kj) NO TYLE WYSTARCZY NA 4
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6130


Temat: wino z pigwy
... matką drożdżową następuje kilkudniowy okres burzliwej fermentacji. Moszcz niezrobiony z czystego soku lubi wtedy wyjść przez rurkę i narobić bydła naokoło. Potem przez jakiś czas sobie bulka. Jak przestanie i uznamy,...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=296775


Temat:
... innych niz CO2 produktów fermentacji ciągła produkcja CO2 co w pewnych przypadkach może prowadzić do dużego zakwaszenia zbiornika w godzinach nocnych Ciekawostki Bimbrownia akwarystyczna jest jednym z najczęściej budowanych przez akwarystów...
Źródło: holender.fora.pl/a/a,4.html


Temat: Herbata czerwona
ten zostaje zatrzymany poprzez suszenie liści. Naukowcy twierdzą, że czerwona Pu-Erh zyskuje swoje lecznicze właściwości i niepowtarzalny aromat dzięki procesowi fermentacji. Jej zdrowotne działanie jest tym skuteczniejsze, im dłużej pozwala jej ... wspomaga pracę wątroby, - obniża poziom cholesterolu, - oczyszcza organizm, - pobudza procesy trawienne, - skutecznie walczy z nadwagą, - łagodzi skutki spożycia alkoholu, - wzmacnia organizm. 2. Amerykanie nazywają Pu-Erh ... więcej niż symbolicznej lampki szampana. Wyniki badań wykazały, że po dwu godzinach poziom alkoholu obniżył się o 0,45 promila. Lekarzy ucieszył fakt, że powróciła utracona jasność umysłu. Nie łudźmy się jednak, że Pu-Erh pochłonie każde ilości alkoholu. 4. Ruth Schneebeli-Graf w swojej książce o roślinach leczniczych Chin pisze: "We wszystkich większych sklepach, które sprzedają lecznicze zioła, można kupić szczególną herbatę, nazywaną Pu-Erh....
Źródło: pchlimtargiem.fora.pl/a/a,31.html


Temat: Popularyzacja nauki, wykład 2
porządek. Wiemy od dawna, jak powstaje metanol czyli alkohol metylowy: CH3OH. Powszechnie wiadomo, że powstaje on na drodze fermentacji. Nie da się jednak wyjaśnić z wykorzystaniem tej wiedzy obecności obłoków metanowych o masach porównywalnych ze średnimi gwiazdami. Na drodze fermentacji nie mogły powstać takie ilości tego alkoholu. Duża bimbrownia jest w stanie wyprodukować kilka litrów na dobę. Wyprodukowanie kilkuset miliardów ton tego...
Źródło: forum.dlapolski.pl/viewtopic.php?t=1207


Temat: Mój domowy wyrób win
... kilkudniowy okres burzliwej fermentacji. Moszcz niezrobiony z czystego soku lubi wtedy wyjść przez rurkę i narobić bydła naokoło. Potem przez jakiś czas sobie bulka. Jak przestanie i uznamy, że to jest...
Źródło: zielona-oliwka.com/viewtopic.php?t=353


Temat: OCET
fermentacji spirytusu (po rozcieńczeniu do odpowiedniego stężenia), oraz ocet winny - powstający w wyniku fermentacji wina. Ocet winny, w zależności od tego, z jakiego powstał wina może być biały lub czerwony. ... jako składnik w wielu tradycyjnych przepisach na domowe odplamiacze, kosmetyki, a nawet lekarstwa. Źródło: "http://pl.wikipedia.org/wiki/Ocet" no to dalej o spirytusie czytamy...... Spirytus rektyfikowany - wodny roztwór alkoholu etylowego o zawartości alkoholu ... w laboratoriach chemicznych, gdyż rektyfikacja jest o wiele wydajniejsza niż destylacja prosta. Spirytus surowy (surówka) - wodny roztwór alkoholu etylowego. Zawiera 88% alkoholu. Otrzymywany głównie w gorzelniach przez odpęd spirytusu z ... rum, starka, śliwowica, whisky, winiak. Można do niego zaliczyć także bimber. A z czego zacier ? Zacier - mieszanina cukru, wody i drożdży, poddana fermentacji, służy do otrzymywania spirytusu. Powszechnie utożsamiana z zacierem do otrzymywania bimbru. Często cukier zastępuje się owocami itp. Można również zamiast owoców użyć ziemniaków, jeśli skrobia w nich zawarta została wcześniej poddana reakcji hydrolizy, przy pomocy enzymów zawartych...
Źródło: forum.celiakia.pl/viewtopic.php?t=29


Temat: Leżakowanie wina
Zlewanie młodego wina Gdy fermentacja cicha kończy się a na dnie naczynia zaczyna tworzyć się osad drożdżowy, przyszedł czas, aby po raz pierwszy ściągnąć nasze młode wino znad osadu. Zbyt długie ... tygodniach - wina mocne - po 8-16 tygodniach Po zlaniu wina znad osadu tempo fermentacji cichej jeszcze bardziej spada, aż zupełnie ustaje. Wino należy ściągać znad osadu jeszcze kilka razy, aż ... przeprowadzenia fermentacji, powinny być one zalane winem i zamknięte korkiem (szczelnie). Czas dojrzewania wina zależy od jego rodzaju i waha się w granicach: - 2-3 miesięcy dla win lekkich - 6 ... 6 miesięcy. Zabieg ten można stosować do win mocnych, zawierających 17-18% alkoholu. Jeśli wino jest słabsze, to należy je wzmocnić dodając do niego odpowiednią ilość spirytusu. Klarowanie wina Wina, które nie ... reakcje płynu na dodane czynniki. Klarowane przeprowadzamy zawsze w jak najniższej temperaturze. Zwykle dawka żelatyny nie przekracza 1-2g na 10l wina, taniny 0,5-1g na 10l wina. Należy unikać większych dawek środków ... na pianę i dodać do 30l wina) - środki klarujące innego typu: węgiel aktywny i ziemia okrzemkowa - klarowanie zachodzi nie na drodze reakcji chemicznej a na drodze adsorpcji na powierzchni ... np. ponownej jego fermentacji czy zmętnieniu. Wyróżnić można 3 sposoby utrwalania wina: * mocne siarkowanie wina - stosuje się w przypadku win białych o mocy 12-14%. Na 10l wina dodaje się około 2-3g pirosiarczynu potasu, dobrze miesza, filtruje i szybko rozlewa do butelek. Charakterystyczny smrodek SO2 powinien być wyczuwalny, tak jak w winach z okolic Bordeaux. * zwiększenie zawartości alkoholu w winie...
Źródło: zielona-oliwka.com/viewtopic.php?t=169Form:

Menu

Fabulous!
reakcja addycji ch2=ch2 HBr
reakcja redoks manganian 7n potasu
reakcja między kwasem octowym a soda
reakcja kwasu solnego z zasada potasowa
Reaktor jadrowy i reakcja rozszczepienia
reakcja koksu z wapnem palonym
reakcja dysocjacji mrówczanu wapnia
reakcja kwasu oleinowego z KMnO4
reakcja kwasu salicylowego z sodem
reakcja bezwodnika octowego z fenolem
obuwie sportowe lodz
grant disco
wycieczki integracyjne
staż pracy do emerytury
atlanta homes
bally fitness
collection spiced
Link


Elementem twórczym sprawiedliwości jest miłość. Paul Tillich Elephantum et musca facis - robić z igły widły.
Gdy odwróciła się karta historii, okazało się, że była znaczona. Włodzimierz Scisłowski
Disce puer - ucz się chłopcze.
Idem (skrót: id). - to samo; ten sam
A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. Mt 6,28